Håndværkerfradrag 2016

Ny grøn BoligJobordning i 2016 og 2017

 

Regeringen indgik d. 29. juni 2015 en rammeaftale om

BoligJobordningen i 2015-2017.

 

Aftalen sikrede, at BoligJobordningen kunne videreføres uændret i 2015.

Desuden blev det aftalt, at der fra 2016 skal ske en grundlæggende omlægning af

BoligJob-ordningen til en ny grøn BoligJobordning med henblik på at understøtte den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen.

 

Den nye ordning fra 2016 vil give fradrag på op til 6.000 kr. pr. person

for serviceydelser i hjemmet,

mens der vil være et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person til håndværksydelser

med et grønt sigte.

 

Det betyder for tømrer- snedkerydelser:

 

At fradragsretten for ikke grønne ydelser, som fx indvendigt maler-arbejde og nedrivning/opsætning af køkkener og badeværelser fjernes.

 

Arbejde på boligen som er omfattet af den nye aftale pr. 1. jan. 2016

 

 

 

Energibesparelser

 

Isolering af tag

 

Reparation og forbedring af skorsten, fx:

 

 • Ny skorsten
 • Indsættelse af isokernforing
 • Indsættelse af filter

 

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

 

 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske

altandøre, hvor størstedelen er glas

 • Forsatsvinduer

 

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:

 

 • Nye døre

 

Isolering af ydervægge, fx:

 

 • Isolering
 • Hulmursisolering
 • Isolering af gulv, fx:
 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv